“ചിന്തിക്കാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഒന്നും പങ്കുവയ്ക്കരുത്‌ “

സ്പ്രിംക്‌ളര്‍ വിവാദം രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ഡാറ്റ, ഡാറ്റ ചോര്‍ച്ച, ഡാറ്റ വില്‍പന, ഡാറ്റയുടെ മൂല്യം

‘മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമല്ല, വേണ്ടത് മൃഗകേന്ദ്രീകൃത സൂപ്പര്‍ സ്പെഷാലിറ്റി’

മനുഷ്യന്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും സ്വന്തമായി ചരിത്രമെഴുതുകയാണ് വൈറസുകളും പകര്‍ച്ചവ്യാധികളും ചേര്‍ന്ന്.